your Logo

Folk Dance Ensemble ROSNA KITKA - Bulgaria

Кратка история на българската фолклорна хореография
Сряда, 20 Май 2009 16:44
 

Бисер Григоров е написал така чаканата и необходима книга, която ще обедини поколенията и ще остави за историята изчерпателни сведения за българската фолклорна хореография. Целият му живот е отдаден на танца – изпълнител, автор, хореограф, режисьор, преподавател в Националната спортна академия. Той е достатъчно квалифициран и ерудиран, за да поднесе съдържанието аналитично, без да се влияе от собствените си чувства, като отдава заслуженото на всички значими личности и техните успехи в областта на танцовото изкуство и наука.

Настоящата книга представлява ценно учебно помагало за студенти по хореография във Висшите учебни заведения на страната. Конкретна фактология може да се използва за дисциплините: „Теория на българската народна хореография”, „История на танца” и „Обработка на български народни танци”. От друга страна, това е увлекателна история на най-народното изкуство – „българската фолклорна хореография”, придобила изключителен разцвет през годините на базата на задълбочено проучване, систематизиране и популяризиране.

Бисер Григоров прави връзка с дълбоките корени и духовното съдържание на народния танц, като отдава заслуженото на всички хореографи, педагози и научни дейци в тази област. Именно този тип послание е добър вариант да се привлекат младите хора към танцовия фолклор, за да се запознаят с неговото културно и историческо развитие и да се почувстват горди посланици на тези достижения по света.

проф. Даниела Дженева